Paasgroet

Zie hieronder bij "Lees meer" de Paasgroet van de kerkenraad en het pastoraat

 

Lees meer: Paasgroet

Driewerf april 2020 staat nu online

Beste mensen,

De nieuwe Driewerf april 2020, een Paasnummer staat nu online.

U vindt deze Driewerf onder Driewerf in het topmenu of u kunt de nieuwe

Driewerf downloaden onder sidemenu downloads --> Driewerf  --> Driewerf april 2020

In verband met de privacy zijn de bladzijden 8, 35 en 36 gewijzigd ten opzichte van de papieren versie (de adressen zijn verwijderd)

Vertrouwenspersoon van de diaconie

het blijkt dat lang niet iedereen er van op de hoogte is dat Hans Engels de vertrouwenspersoon is.
 

Coronadienst zonder kerkbezoekers

Op 15 maart is er een kort meditatief moment gehouden in plaats van de kerkdienst en dit zonder kerkbezoekers .

Een vreemd gezicht, zo'n lege kerk op zondagmorgen

Foto's van dit meditatief moment zijn te zien op het fotoalbum.

Ds. Vroonland heeft beroep aanvaard

Nieuwe dominee heeft beroep aanvaard:

Afgelopen donderdag 5 maart jl. heeft dominee Madelon Vroonland getekend voor de aanvaarding van het beroep dat onze gemeente op haar heeft uitgebracht. Afgesproken is dat zij op zondag 17 mei als onze nieuwe predikant bevestigd wordt.

Dominee Vroonland, die unaniem werd voorgedragen door de beroepingscommissie en vervolgens ook unaniem door de kerkenraad werd verkozen, is geboren in Rotterdam.

Zij staat nu nog in Leeuwarden-Huizum Oost. Dat was haar eerste gemeente na haar studie voor predikant in Kampen en Amsterdam.

Als kerkenraad zijn wij zeer verheugd over haar komst en willen wij de beroepingscommissie bij deze hartelijk danken voor haar doelgerichte en doortastende aanpak. Op een later tijdstip komen we daar nog een keer formeel op terug.