Orde van Dienst van de kerkdienst op zondag

In het vervolg zal de Orde van Dienst op de pagina "Kerkdienst beluisteren" komen te staan.

Dit is een extra service, speciaal voor de mensen die via de Kerktelefoon de dienst beluisteren zodat zij ook weten welke liederen er gezongen worden en hoe de dienst zal verlopen.

Dit is echter alleen mogelijk als de informatie op tijd beschikbaar komt van de betreffende dominee's die voor gaan op de bewuste zondag.