Privacystatement

Iedereen weet dat de privacy belangrijk is en op 25 mei 2018 is er een nieuwe wet van kracht die geldt voor elke organistie of stichting of vereniging en dus ook voor de kerken.

Inmiddels is er een Privacystatement geformuleerd door de kerkenraad.

U vindt dit Privacystatement op onze website terug en wel onder Bestuur --->  privacystatement.

U kunt het document ook downloaden onder Downloads ---> Beleid