ds. Marijke van Selm heeft beroep aanvaard

Beroep aanvaard

Afgelopen week heb ik positief geantwoord op het beroep dat de Protestantse Gemeente Oostvoorne mij op 6 april heeft overgebracht. Een tijd van wikken en wegen is daarmee voorbij. In vertrouwen mag ik mijn weg gaan met God, dat geloof ik, en vanaf nu zie ik in vrijheid en vreugde uit naar een nieuwe fase in mijn leven en dat van mijn gezin.

Dat alles betekent afscheid van Westmaas. Predikanten zijn geen blijvers, en horen dat uit de aard der zaak ook niet te zijn. Het is daarom goed dat het zo gaat, en het is ook goed dat het gebeurt in deze tijd, waarin we een bloeiende gemeente zijn. Het is bovendien niet onze kerk, maar de kerk van de Heer. Hij zal ervoor zorgen.

In de komende weken zullen data van afscheidsdienst, verhuizen en intrede bekend worden, en daarvan wordt u uiteraard op de hoogte gehouden. Ik bid dat we gezegend mogen zijn in de komende tijd van afscheid nemen en loslaten, en beGeesterd en vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Ds. Marijke van Selm

20-04-2019