Voortgang Beroepingswerk

Voortgang beroepingsprocedure                                                                                       11-07-2019

De beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant kent een aantal formaliteiten.

Een belangrijke voorwaarde is dat er een solvabiliteitsverklaring wordt afgegeven door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente hebben inmiddels de gewenste gegevens verzameld.

De benodigde documenten zijn opgestuurd naar de CCBB te Utrecht. (Hoofdkantoor van de Protestantse kerk)

De kerkenraad heeft ingestemd met het vormen van een voorbereidingscommissie beroepingswerk met als voorzitter Anja van der Pol, als secretaris Rook Belder en Bob Berends. Er wordt de laatste hand gelegd aan een opdracht vanuit de kerkenraad aan genoemde commissie. Wij houden u via de nieuwsbrief en onze website op de hoogte van de vorderingen.

Scriba: M. Gerrell