Nieuws uit de kerkenraad

Zoals u weet heeft Gerard Andeweg op 14 juli bekend gemaakt dat hij om persoonlijke redenen het voorzitterschap van de kerkenraad heeft beëindigd.

Wilmer Kloosterziel is bereid gevonden om interim-voorzitter van onze kerkenraad te zijn tot januari 2020.

De kerkenraad is blij dat hij deze taak op zich wil nemen.