Ds. Vroonland heeft beroep aanvaard

Nieuwe dominee heeft beroep aanvaard:

Afgelopen donderdag 5 maart jl. heeft dominee Madelon Vroonland getekend voor de aanvaarding van het beroep dat onze gemeente op haar heeft uitgebracht. Afgesproken is dat zij op zondag 17 mei als onze nieuwe predikant bevestigd wordt.

Dominee Vroonland, die unaniem werd voorgedragen door de beroepingscommissie en vervolgens ook unaniem door de kerkenraad werd verkozen, is geboren in Rotterdam.

Zij staat nu nog in Leeuwarden-Huizum Oost. Dat was haar eerste gemeente na haar studie voor predikant in Kampen en Amsterdam.

Als kerkenraad zijn wij zeer verheugd over haar komst en willen wij de beroepingscommissie bij deze hartelijk danken voor haar doelgerichte en doortastende aanpak. Op een later tijdstip komen we daar nog een keer formeel op terug.