Vertrouwenspersoon van de diaconie

het blijkt dat lang niet iedereen er van op de hoogte is dat Hans Engels de vertrouwenspersoon is.
 
 
 
Vertrouwenspersoon

Hans Engels is vertrouwenspersoon van de diaconie sinds de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in werking trad. Mensen hadden hulp nodig en omdat Hans omging met vertrouwelijke informatie zoals inkomen werd hij vertrouwenspersoon van de diaconie. In die tijd waren er nog twee burgerlijke gemeenten, elk met zijn regels. Nu is er één gemeente Hoeksche Waard. Tot die gemeente eigen beleid heeft vastgesteld, geldt het beleid van de voormalige 5 gemeenten. Maar het beleid van de 5 gemeenten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (WMO) is, volgens de website van de gemeente, aan elkaar gelijk. De laatste paar jaar wordt er af en toe een beroep op Hans gedaan voor het invullen van belastingaangiften. Het kan zijn dat gemeenteleden nog steeds hulp nodig hebben o.a. ook bij vragen om  ondersteuning op WMO-gebied (maatwerkvoorzieningen) zoals woonvoorzieningen en woningen aanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning, maar ook bij het aanvragen van uitkeringen en invullen van belangstingaangiften. Een ieder die hulp nodig heeft kan contact opnemen met Hans Engels tel is 0620324081