nieuws voor aanstaande zondag

Dienst komende Zondag

U kunt deze dienst meevieren, meldt u zich dan aan via de volgende link: https://meevieren.nl/pknnieuwland.

U kunt hier aangeven met hoeveel personen u komt in het geval uw huishouden uit meerdere personen bestaat. Dat is van belang voor de toewijzing van de zitplaatsen.

Let op: de kans bestaat dat wanneer we boven het maximumaantal aanmeldingen komen, we u moeten vragen één of twee weken later te komen. Iedere week wordt de online aanmelding voor de daaropvolgende zondag opnieuw opengesteld vanaf woensdagochtend.

Telefonisch aanmelden bijwonen kerkdienst: Heeft u geen internet dan kunt u zich voor de diensten tot en met 2 november tussen zondagavond en woensdag aanmelden bij Adri Bervoets. Haar telefoonnummer is (0186) 60 48 59.Zij reserveert dan een plaats voor u. Wilt u meteen aangeven of u opgehaald wil worden door de kerkauto?