Stichting Vrienden van de Dorpskerk

Vriendenstichting steunt renovatie

van de kerk met een groot bedrag

 

 

De Vriendenstichting van de Dorpskerk Westmaas steunt de renovatie van de kerk met een groot bedrag. Op 15 september overhandigde de voorzitter van de Stichting Vrienden, Bob Berends, een cheque ter waarde van € 20.000 aan de voorzitter van de kerkenraad, Dick Gaasbeek. Bij de overhandiging waren bestuursleden van de Vriendenstichting, de predikant, leden van de kerkenraad, kerkrentmeesters en vrijwilligers die aan de renovatie hebben meegewerkt aanwezig.

 

De Stichting Vrienden van de Dorpskerk, die in 2014 is opgericht, wil eraan bijdragen om de kerk, als een van de beeldbepalende monumenten van het dorp, ook voor toekomstige generaties te behouden. Daartoe organiseren de Vrienden regelmatig concerten, lezingen en andere culturele evenementen in de kerk, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Dorpskerk.

Daarnaast werft de Stichting Vrienden en Bedrijfsvrienden die bijdragen aan de inkomsten. Er zijn nu al 233 donateurs ingeschreven als Vriend van de Dorpskerk en 7 Bedrijfsvrienden steunen de kerk. De Vriendenstichting heeft in de afgelopen jaren verschillende malen financiële bijdragen geleverd voor voorzieningen in de kerk. Zo droeg zij in 2017 al € 8.000 bij voor de restauratie van de kerkramen, waaronder de drie gebrandschilderde ramen.

Tijdens een bijeenkomst in de kerk bij de overhandiging van de cheque gaf Anja van der Pol namens het college van kerkrentmeester een toelichting op de renovatiewerkzaamheden. Zij bedankte in het bijzonder Henk van der Burg en Hans Vink die samen de leiding van de renovatie hebben gehad en vrijwel dagelijks in de kerk aan het werk waren. Hun werkzaamheden hebben op zichzelf al veel kosten bespaard. Zonder hen was dit resultaat niet mogelijk geweest. Rook Belder heeft een grote bijdrage geleverd in de werving van sponsorgelden tot een totale hoogte van € 60.000.

Bob Berends hoopte, als voorzitter van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, dat de Vrienden in de toekomst hun culturele programma ten bate van de kerk kunnen voortzetten, zodat volgende donaties ook mogelijk zullen zijn: “Wij hadden nog meer willen doen, alleen hadden ook wij het tij niet mee. Maar wat in het vat zit verzuurt niet”.

De voorzitter van de kerkenraad, Dick Gaasbeek, bedankte voor de welkome steun: “Een geweldig bedrag!” Hij wees erop dat de kerk een belangrijke rol wil blijven spelen in het dorpsleven. Dick Gaasbeek had veel waardering voor de activiteiten van de Vriendenstichting, die in de kerk allerlei culturele evenementen organiseert met ieder een eigen publiek. Hij hoopte ook op een verdere vruchtbare samenwerking met de Vrienden van de Dorpskerk.