Fotoalbums afscheid Marijke

 

 

 

Er zijn twee nieuwe fotoalbums gemaakt over het afscheid van Marijke.

één album over de afscheidsreceptie van 14 juni 2019,

het tweede album gaat over de afscheidsdienst van 16 juni 2019

Om de albums te bekijken klikt u op het menupunt "Fotoalbum" en daarna op het album van uw keuze.

Veel kijkplezier

 

 

 

 

BLØF

 

 

 BLØF Dienst 2 juni 2019,  Leuk als je erbij bent.

 

Marijke's blog van 7 januari 2019

NASHVILLE
Een tijdje geleden. Zomaar een bijeenkomst met collega’s uit de kerk. Allerlei pluimage, zoals het de kerk betaamt. De ernstige broeder met zijn traditionele gezin. De blije dominee, met het verdriet en de spanningen van ongewenste kinderloosheid. De collega die zo vaak kindjes doopt, maar zelf zelfs geen partner vond, en dus óók kinderloos bleef. Een vrouw die met een vrouw is. En ik, met mijn verdrietige scheiding als breuk in mijn leven, en de mislukte liefde erná. Het ging erover hoe we ons geroepen voelden, allemaal, om ondanks ons eigen geworstel met de grote levensvragen, toch Gods genade te verkondigen. Of misschien was het wel júist vanwege die levensvragen, dat wisten we eigenlijk niet helemaal zeker. ‘De Heer zoekt zijn dienaren wel uit zeg’, zei een van ons, de kring rondkijkend. Wij waren het levende lied van Leonard Cohen: there is a crack in everything. That’s how the light gets in.

Ik ben een reformatorisch meisje. Ik weet heel goed hoe het is om geoordeeld te worden met de Bijbel in de hand, want daaruit heeft mijn hele jeugd bestaan. Ik ben niet bitter, en ook niet meer boos, allang niet meer. Want ondanks alles weet ik mij toch, of misschien wel juist, geroepen om door de scheuren van mijn leven het licht binnen te laten komen.
Dat gaat over elkaar genadig zijn, zoals God mij genadig is. Dat gaat erover dat iedereen, ook ik, met mijn gebroken leven en mislukte relaties, verlangt naar liefde. En dat liefde een heilig woord is. Daar gaat genade over. En dat is wat ik mis in dat ongenadige document dat de Nashville verklaring heet, en dat mij opeens weer terugbrengt in de sfeer van dat meisje dat ik ooit was. Dat meisje dat met vele Bijbelteksten om de oren is geslagen, maar nooit met deze (Matteus 7:1-2): oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.
En daar wil ik het voor vandaag maar bij laten. Of nee, toch nog dit. Ik wil dat je weet dat je welkom bent in mijn kerk, de kerk waar liefde een heilig woord is. Dat is de kerk die ik dien.

Marijke van Selm


 

ds. Marijke van Selm heeft beroep aanvaard

Beroep aanvaard

Afgelopen week heb ik positief geantwoord op het beroep dat de Protestantse Gemeente Oostvoorne mij op 6 april heeft overgebracht. Een tijd van wikken en wegen is daarmee voorbij. In vertrouwen mag ik mijn weg gaan met God, dat geloof ik, en vanaf nu zie ik in vrijheid en vreugde uit naar een nieuwe fase in mijn leven en dat van mijn gezin.

Dat alles betekent afscheid van Westmaas. Predikanten zijn geen blijvers, en horen dat uit de aard der zaak ook niet te zijn. Het is daarom goed dat het zo gaat, en het is ook goed dat het gebeurt in deze tijd, waarin we een bloeiende gemeente zijn. Het is bovendien niet onze kerk, maar de kerk van de Heer. Hij zal ervoor zorgen.

In de komende weken zullen data van afscheidsdienst, verhuizen en intrede bekend worden, en daarvan wordt u uiteraard op de hoogte gehouden. Ik bid dat we gezegend mogen zijn in de komende tijd van afscheid nemen en loslaten, en beGeesterd en vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Ds. Marijke van Selm

20-04-2019

Privacystatement

Iedereen weet dat de privacy belangrijk is en op 25 mei 2018 is er een nieuwe wet van kracht die geldt voor elke organistie of stichting of vereniging en dus ook voor de kerken.

Inmiddels is er een Privacystatement geformuleerd door de kerkenraad.

U vindt dit Privacystatement op onze website terug en wel onder Bestuur --->  privacystatement.

U kunt het document ook downloaden onder Downloads ---> Beleid