Coronadienst zonder kerkbezoekers

Op 15 maart is er een kort meditatief moment gehouden in plaats van de kerkdienst en dit zonder kerkbezoekers .

Een vreemd gezicht, zo'n lege kerk op zondagmorgen

Foto's van dit meditatief moment zijn te zien op het fotoalbum.

Vertrouwenspersoon van de diaconie

het blijkt dat lang niet iedereen er van op de hoogte is dat Hans Engels de vertrouwenspersoon is.
 

Gespreksavond over dementie

Donderdag 13 februari gespreksavond met als thema “Dementie”

Start 20.00, inloop vanaf 19.30 met koffie en thee!

Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland neemt ons mee in de wereld van dementie.

Dementie komt steeds vaker voor in de maatschappij, dus ook in onze kerkelijke gemeente.

Wat doet dementie met je, wat zegt dementie over je mensbeeld? Wat voor een impact heeft dementie op partner, kinderen, mantelzorger? Hoe gaan we ermee om?

Allemaal vragen die aan bod komen tijdens deze avond.

U wordt allen van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Er kunnen vragen gesteld worden en we kunnen met elkaar hierover in gesprek gaan.

 

Ds. Vroonland heeft beroep aanvaard

Nieuwe dominee heeft beroep aanvaard:

Afgelopen donderdag 5 maart jl. heeft dominee Madelon Vroonland getekend voor de aanvaarding van het beroep dat onze gemeente op haar heeft uitgebracht. Afgesproken is dat zij op zondag 17 mei als onze nieuwe predikant bevestigd wordt.

Dominee Vroonland, die unaniem werd voorgedragen door de beroepingscommissie en vervolgens ook unaniem door de kerkenraad werd verkozen, is geboren in Rotterdam.

Zij staat nu nog in Leeuwarden-Huizum Oost. Dat was haar eerste gemeente na haar studie voor predikant in Kampen en Amsterdam.

Als kerkenraad zijn wij zeer verheugd over haar komst en willen wij de beroepingscommissie bij deze hartelijk danken voor haar doelgerichte en doortastende aanpak. Op een later tijdstip komen we daar nog een keer formeel op terug.

 

 

Driewerf februari 2020

Beste mensen,

De nieuwe Driewerf februari 2020 staat nu online.

U vindt deze Driewerf onder Driewerf in het topmenu of u kunt de nieuwe

Driewerf downloaden onder sidemenu downloads --> Driewerf  --> Driewerf februari 2020

In verband met de privacy zijn de bladzijden 8, 35 en 36 gewijzigd ten opzichte van de papieren versie (de adressen zijn verwijderd)