ANBI

 

 

Inleiding op het beleidsplan 2019-2023 

Het gaat goed met onze gemeente Nieuwland. We mogen ons verheugen op zeer goed bezochte erediensten. Ons kerkelijk gebouw “De Munnik” is uitermate geschikt om andere kerkelijke (en ook niet kerkelijke) activiteiten te laten plaatsvinden.

Daar wordt zeer goed gebruik van gemaakt en er worden steeds nieuwe dingen bedacht om iedere leeftijdsgroep bij de kerk te betrekken.

Er is in de afgelopen 4 jaar heel veel veranderd. Eerder dan het plan was, is de Nieuwlandkerk in Klaaswaal gesloten. Dat heeft veel impact gehad met name op de gemeenteleden uit Klaaswaal. Een deel van die gemeenteleden heeft voor een andere gemeente gekozen, een deel is de gemeente trouw gebleven.

Na die periode is er rust gekomen in de gemeente. Een en ander heeft geresulteerd in een toenemend aantal bezoekers van de erediensten. Ook van “buitenaf”.

Toch zijn er ook teleurstellingen geweest. De aanbeveling uit het rapport ‘Nieuwland 2025” om een jongerenwerker aan te stellen is overgenomen. Een tussentijdse evaluatie heeft de KR doen besluiten het contract met de jongerenwerker niet te verlengen, ondanks het feit dat de jongerenraad door had willen gaan met de jongerenwerker.

Hier moet dus voortdurend inspanning gepleegd worden om de jongeren bij de gemeente betrokken te laten zijn. Het is zo belangrijk dat het een vast agendapunt is bij de KR-vergaderingen.

Financieel is de gemeente gezond. Per gemeentelid wordt de kerkelijke bijdrage steeds wat hoger en dat compenseert een lichte terugloop van het aantal gemeenteleden.

De gemeente bruist dus en dat willen we graag zo houden.

In het komende jaar zullen we moeten laten zien wat we in huis hebben als gemeente. Onze predikant, ds. Marijke van Selm, heeft ons inmiddels verlaten. Na 6½ jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Op 16 juni 2019 is de afscheidsdienst gehouden en moeten we dus op zoek naar een nieuwe predikant.

Een nieuwe predikant zal nieuw elan kunnen brengen. Vernieuwingen die mede door ds. Marijke van Selm zijn ingebracht willen we graag behouden. Ook hoe zij invulling heeft gegeven in haar verkondiging en van haar maatschappelijke betrokkenheid, willen we graag terugzien bij haar opvolger.

Er staan ons dus heel wat dingen te wachten. Met elkaar kunnen we dat aan. De betrokkenheid en de inzet zijn zeer groot. We gaan door op de ingeslagen weg.

Daarvoor blijven we kijken naar de aanbevelingen die gedaan zijn in het rapport “Nieuwland 2025”. Dit is deels als bijlage toegevoegd aan het beleidsplan

2019 – 2023.

Ook zijn toegevoegd het Jaarboekje en het Activiteitenboekje. Zij geven een beeld van hoe het beleid uitgevoerd wordt.

Intern hebben we alle taak- en werkgroepen gevraagd om een evaluatie en de voornemens voor het komende jaar. Dat is ons werkdocument en zal elk jaar worden bijgesteld. Zo blijven we scherp op alle inzet die gepleegd wordt.

Het concept beleidsplan zal worden geplaatst op de site. De gemeente heeft dan 4 weken gelegenheid om erop te reageren.

Daarna zal het definitief worden vastgesteld door de KR.

namens de kerkenraad,

Gerard Andeweg (voorzitter)