Bestuur

De kerkenraad is het bestuur van de Protestantse gemeente Nieuwland. De kerkenraad wordt daarin bijgestaan door Taakgroepen.

 

Kerkenraad en moderamen.

De kerkenraad van onze gemeente bestaat uit een voorzitter- ouderling, een eerste en een tweede ouderling-scriba, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en de predikant.

Binnen de kerkenraad fungeert het moderamen als dagelijks bestuur. Het moderamen bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, de eerste en tweede scriba en een lid namens de kerkrentmeesters.

 

Predikant.

per 17 mei 2020 is ds. Madelon Vroonland onze predikant