Taakgroepen

 

College van Diakenen en Werkgroep ZWO. (zending, wereldiakonaat en ontwikkelingssamenwerking)

Deze groep beheert de diaconale gelden en ondersteunt structureel een aantal projecten binnen de PKN kerken.

De werkgroep ZWO neemt deel aan een aantal acties en collecteert voor een aantal projecten in andere werelddelen.

 

College van Kerkrentmeesters.

Deze taakgroep behartigt de materiële en financiële zaken van onze gemeente, dwz  het inzamelen van gelden, het beheren van de financiën, zorg voor de gebouwen enz.

 

Taakgroep Communicatie.

Deze taakgroep verzorgt elke week de Zondagsbrief, 5 maal per jaar ons kerkblad Driewerf en 1 maal per jaar wordt het jaarboekje gemaakt. Verder wordt de website, facebookpagina en de app Protestant binnen deze taakgroep onderhouden.

 

Taakgroep Liturgie

Deze taakgroep ondersteunt alle zaken in en om de kerkdiensten,

 

Taakgroep Pastoraat.

Deze taakgroep onderhoudt namens de kerk de persoonlijke contacten met gemeenteleden en anderen.

 

Taakgroep Jeugd en jongeren.

De taakgroep Jeugd en Jongeren verzorgt de jeugdclubs, kinder- en jongerennevendiensten en bereidt de jeugddiensten voor.